Flyttanmälan el

Ska du flytta? Då behöver du anmäla flytten till oss så att vi kan göra en mätaravläsning av din elförbrukning.

Fyll i vårt formulär för flyttanmälan nedan med namn och adressuppgifter, vilket datum du flyttar samt den nya adressen så tar vi hand om mätaravläsningen av elförbrukningen. Om du vet vem som flyttar in på din gamla adress kan du också ange namnet på den personen.

Vid problem kan ni maila: flyttning@energi.ax

OBS! Sen den 1 september 2015 gäller nya rutiner för flyttanmälan. Det innebär att flyttanmälan ska meddelas både av den som flyttar ut och den som flyttar in. Fyll i formuläret nedan:

Flyttanmälan

1/4

Kunduppgifter

Företagsuppgifter

Kontaktperson

Kom ihåg att skriva ut överföringsblanketten och lämna in den till Mariehamns Energi Ab!

Hämta överföringsblanketten här (öppnas i nytt fönster).

2/4

Hur flyttar du?

Du som sålt din fastighet där elanslutningen övergått till en ny ägare ska lämna in bifogad blankett till Mariehamns Energi Ab. Både köpare och säljare ska undeteckna överföringen av elanslutningen. För mer information, kontakta kundtjänst +358 18 5310 eller elinfo@energi.ax.

Hämta överföringsblanketten här (öppnas i nytt fönster).

3/4

Vart flyttar du?

Adress dit fakturan skickas och som inte är samma som förbrukningsplatsen.
- eller -

Avtalsvillkoren kan du läsa här (öppnas i nytt fönster).

Kreditupplysning kan tas. Eventuella betalningsstörningar kan förhindra att avtalet träder i kraft och bolaget kan kräva säkerhet av kunden.

Vid godkännande av ”Elleveransvillkoret” som innebär att man godkänner Energi både gällande överföring och elenergi eller alternativt bara ”Nättjänstvillkoret” som då följaktligen bara gäller överföringen. Avtal om elenergi måste då tecknas med någon annan leverantör.
Överföringstjänsten kan påbörjas först efter att man har valt en leverantör av elenergi och denna leverantör har meddelat Energi detta. Vid byte av leverantör av elenergi finns en överenskommelse mellan nätägarna och elhandlarna om att leverantörsbyten bara kan göras från och med ett månadsskifte och då minst två veckor på förhand.

3/4

Nuvarande adress

Vart flyttar du? (för flyttningsfakturan)

3/4

Nuvarande adress

Vart flyttar du?

Adress dit fakturan skickas och som inte är samma som förbrukningsplatsen.
- eller -

Avtalsvillkoren kan du läsa här (öppnas i nytt fönster).

Kreditupplysning kan tas. Eventuella betalningsstörningar kan förhindra att avtalet träder i kraft och bolaget kan kräva säkerhet av kunden.

Vid godkännande av ”Elleveransvillkoret” som innebär att man godkänner Energi både gällande överföring och elenergi eller alternativt bara ”Nättjänstvillkoret” som då följaktligen bara gäller överföringen. Avtal om elenergi måste då tecknas med någon annan leverantör.
Överföringstjänsten kan påbörjas först efter att man har valt en leverantör av elenergi och denna leverantör har meddelat Energi detta. Vid byte av leverantör av elenergi finns en överenskommelse mellan nätägarna och elhandlarna om att leverantörsbyten bara kan göras från och med ett månadsskifte och då minst två veckor på förhand.

4/4

Bekräfta informationen

Var vänlig bekräfta uppgifterna.

asdf