Service

15.01.2019 Status - Skärgårdsnätet Björkö och Svinö

Reparationerna av högspänningsnätet på Björkö går framåt. Ny markstation är på plats och alla linjegator är röjda.
I samband med spänningssättningen av den nya markstationen kommer ett planerat avbrott att inträffa imorgon onsdag 16 januari mellan 12:15 och 13:15. Avbrottet berör kunder boende vid Norråkersvägen och Häggsviken.
Efter att högspänningsnätet ut till Björkö är spänningssatt kommer lågspänningsnätet att kopplas in för södra och nordöstra delen av ön. Vid den nordvästra delen återstår vissa arbeten med både låg- och högspänningsnäten.

Lågspänningsnätet på Svinö i Mariehamn är återställt sånär som på en servisledning på norra delen av ön. Denna servisledning beräknas vara klart återställd under dagen.

- Publicerat 11:20 -