Service

27.04.2021 Avbrott!! - Kraftnät Åland Ab informerar - Avbrott!!

Kraftnät Åland Ab meddelar till kännedom:

Uppdatering: Testet 14 maj är inställt!! Ny tidpunkt meddelas senare.

Kraftnät Åland utför underhållsarbeten i elnätet 30 april kl 00:00 - 01:00  (natten mellan 29:e och 30:e april) samt 14 maj 00:00-01:00 (natten mellan 13:e och 14:e maj).
Vid tillfällena kommer elförsörjningen från Sverige att brytas 2 gånger och reservförbindelsen till Finland aktiveras inom några sekunder. Avbrotten berör hela Åland förutom Brändö, Kumlinge, Sottunga, Kökar och östra Föglö.

Med vänlig hälsning

KRAFTNÄT ÅLAND AB
Conny Rosenberg