Service

08.11.2019 Strömavbrott 07112019

Strömavbrottet som var under Torsdagen den 7/11-19 kl 14,29 och som varade i ca 15 minuter var på Kraftnäts Åland nätsida. Kraftnät Åland har konstaterat att felet låg i Norrböle ställverk och kommer att repareras under fredagen.