Service

29.10.2021 Nya elavgiftspriser från 01.12.2021

Mariehamns Energi kommer att, på grund av stigande energipriser, justera elavgiften för samtliga tariffer uppåt med 20% från och med 1 dec 2021. Elnätets tariffpriser förblir oförändrade.

Nya priset från december:
                                                         (ex moms)  (ink moms)
110. Normaltariff
Elavgift(c/kWh)                                     4,57          5,67

120. Dubbeltariff
dag/natt (ex moms) (ink moms)
Elavgift/dag(c/kWh)                              4,90          6,07
Elavgift/natt(c/kWh)                              4,40          5,46

130. Tidstariff vinter, vår/höst, sommar.Dag/natt
Elavgift/dag/vinter(c/kWh)                    5,02           6,22
Elavgift/natt/vinter(c/kWh)                    4,90           6,07
Elavgift/dag/vår/höst(c/kWh)                4,82           5,98
Elavgift/natt/vår/höst(c/kWh)                4,54           5,62
Elavgift/dag/sommar(c/kWh)                4,72           5,85
Elavgift/natt/sommar(c/kWh)                4,27           5,30