Service

13.05.2021 Planerat avbrott -publ.13.5.2021

Tillfälligt strömavbrott.
Torsdagen den 20 maj 2021 kommer ett planerat avbrott att inträffa mellan kl.12:00 - 15:30 till följd av inkoplingsarbeten.
Avbrottet berör kunder vid Häggsudden på Järsö samt hela Björkö.

OBS! Strömmen kan vara påkopplad även under ovanstående tider!

Vid frågor gällande det planerade avbrottet kontakta arbetsledare:
Richard Bergendahl t.fn: 531 554 alternativt per e-post: elinfo@energi.ax

27.04.2021 Avbrott!! - Kraftnät Åland Ab informerar - Avbrott!!

Kraftnät Åland Ab meddelar till kännedom:

Uppdatering: Testet 14 maj är inställt!! Ny tidpunkt meddelas senare.

Kraftnät Åland utför underhållsarbeten i elnätet 30 april kl 00:00 - 01:00  (natten mellan 29:e och 30:e april) samt 14 maj 00:00-01:00 (natten mellan 13:e och 14:e maj).
Vid tillfällena kommer elförsörjningen från Sverige att brytas 2 gånger och reservförbindelsen till Finland aktiveras inom några sekunder. Avbrotten berör hela Åland förutom Brändö, Kumlinge, Sottunga, Kökar och östra Föglö.

Med vänlig hälsning

KRAFTNÄT ÅLAND AB
Conny Rosenberg