Kundservice

Är det något du undrar över?

Nedan har vi samlat våra vanligaste frågor och svar. Läs gärna dem och se om du hittar lösningen på din fråga innan du kontaktar oss. Om inte hittar du våra kontaktuppgifter Kontakt i huvudmenyn.

Frågor & svar

Vad innebär elskatt klass 1 och 2?

En del av priset för elöverföring utgörs av skatt, som i sin tur består av accis på elström och en försörjningsberedskapsavgift. Till elskatteklass 1 hör största delen av elkonsumenterna, så som privata hushåll, jord- och skogsbruk, byggverksamhet och serviceproducenter. Till elskatteklass 2 hör producerande industri och växthusodlare. Alla elkunder inom industri och växthusnäring kan göra en anmälan om förflyttning till en lägre elskatteklass. Den görs skriftligen till eldistributionsbolaget.

Se elavgifter

Jag ska flytta, vad behöver jag tänka på?

Om du ska flytta ska du göra en flyttanmälan i god tid innan du flyttar. Det kan du göra via vårt formulär. Om du bor i en lägenhet är ett tips att anmäla din flytt till Mariehamns Energi redan i samband med att du säger upp din lägenhet. Säljer du en fastighet med en el- eller fjärrvärmeanslutning ska blanketten Överföring av anslutning fyllas i, skrivas under av båda parter och lämnas in till Mariehamns Energi.

Jag har en övernattningslägenhet i Mariehamn men är själv skriven i en annan kommun. Vad behöver jag tänka på?

Om du har en övernattningslägenhet i Mariehamn men vill ha elfakturorna till en annan adress är det viktigt att du meddelar den adressen till Mariehamns Elnät.

Kan jag få en ny faktura om jag har tappat bort min?

Om du kontaktar oss kan vi skriva ut en ny faktura och skicka till dig. Genom att teckna en e-faktura med din bank undviker du problemet med att tappa bort en pappersfaktura. Då får du din faktura direkt i din internetbank och kan skriva ut den därifrån om du vill.

Var kan jag se pågående avbrott?

Pågående avbrott kan du se på vår startsida.

Varför är fakturorna lägre på sommaren och högre på vintern?

Det är helt naturligt att man förbrukar mer på vintern och mindre på sommaren. Det kan skilja flera 1000 kWh mellan en vintermånad och en sommarmånad, beroende på storleken på fastigheten. Idag får alla som är kunder inom Mariehamns Elnät fakturor som visar den faktiska förbrukningen för den aktuella perioden.

En vanlig orsak till detta är att man värmer upp sitt hus med mer värme på vintern än vad man gör under sommaren. Uppskattningsvis använder man cirka 60 procent av den totala årsförbrukningen under november till mars till uppvärmning. Resterande cirka 40 % går till varmvatten och värme under vår och höst.

Hur beställer jag kabelvisning?

Planerar du grävningsarbeten nära våra ledningar? Kontrollera området med oss först genom att kontakta arbetsledaren på tel. 531 554. Allt arbete intill spänningsförande jordkablar måste ske med stor varsamhet. Om du inte har meddelat dina grävningsarbeten i förväg och någonting händer står du själv för de kostnader som det kan innebära.
Kom ihåg! Beställ kabelvisning 1 till 2 arbetsdagar på förhand (må-to 7-16, fre 7-14) för att inte riskera förseningar i era grävningsarbeten.

Om jag väljer att köpa grön el, hur vet jag att min el faktiskt är producerad så?

Du kan få certifierad el från Mariehamns Energi genom att teckna ett separat avtal. Alla elbolag som säljer grön el måste enligt lag kunna visa att bolaget faktiskt producerat eller anskaffat sådan el i samma mängd som man sålt den. 

Vad händer om jag lägger en anslutning i vila eller om jag säger upp anslutningsavtalet?

Om du lägger en anslutning i vila har du inte längre tillgång till el via den anslutningen, men den är fortfarande i kraft. Det betyder att du fortsättningsvis betalar anslutningens grundavgift och om du vill ta den i bruk går det enkelt mot en inkopplingsavgift. Om du säger upp ditt anslutningsavtal och senare vill ta anslutningen i bruk igen måste du göra ett nytt avtal.

Varför får jag fortfarande räkningar av Mariehamns Elnät trots att jag bytt elleverantör?

Räkningarna du får av en annan elleverantör hänför sig till den el du använder. Från Mariehamns Elnät får du räkningar för elöverföringen, det vill säga för att elen transporteras via elnätet fram till din bostad. Det beror på att du bor ett område där Mariehamns Elnät äger elnätet. Det är alltid det distributionsbolag som innehar nätet som fakturerar för elöveringen.