Kontakt

Öppettider: kl  8-16
Telefon Växel Elnät: 53 10
Efter kontorstid (jour): 531 599

Telefon Växel Fjärrvärme: 53 90
Efter kontorstid (jour): 53 90

E-post till elnät : elinfo@energi.ax
E-post till fjärrvärme : info@energi.ax
rnamn.efternamn@energi.ax

OBS! E-postadresserna ändas från @elnat.ax till fornamn.efternamn@energi.ax från och med den 1 januari 2019. Den gamla adressen fortsätter att fungera under en övergångsperiod.

Elnät adress: Elverksgatan 1, AX-22100 Mariehamn

Fjärrvärme besöksadress: Neptunigatan 2, Mariehamn 
Fjärrvärme faktureringsadress: PB 15, AX-22101 Mariehamn

FO-nummer: 2556355-5
Skattegränsnummer: 10054-5

Kontaktpersoner

Ekonomi
Thomas Andersson
Ekonomi: Ekonomichef Fjärrvärme-fakturering
Elisabeth Öhman
Ekonomi: El-fakturering (telefontid mån-fre 9-14)
Monica Häggblom
Ekonomi
Elnät
Mikael Nordlund
Elnät: Driftledare
Jim Tommiska
Elnät: IT-ansvarig
Bo Lindström
Elnät: Besiktningsledare
Jan Storfors
Elnät: Eltekniker
Stefan Olsson
Elnät: Arbetsledare
Lennart Ekstrand
Elnät: Elmontör, Vik. arbetsledare
Peter Wikman
Elnät: Lageransvarig
Kjell Ekblom
Elnät: Mätarmontör
Elhandel
Linus Dolke
Elhandelsansvarig
Fjärrvärme
Stefan Skogberg
Fjärrvärme: produktionschef
Torsten Fredriksson
Fjärrvärme: Fjärrvärmechef
Henrik Berglund
Fjärrvärme: planeringsingenjör
Dan Sundström
Fjärrvärme: mätartekniker