Kontakt

Öppettider: kl  8-16
Telefon Växel Elnät: 53 10
Efter kontorstid (jour): 531 599

Telefon Växel Fjärrvärme: 53 90
Efter kontorstid (jour): 531 599

E-post till elnät : elinfo@energi.ax
E-post till fjärrvärme : info@energi.ax
rnamn.efternamn@energi.ax

OBS! E-postadresserna ändas från @elnat.ax till fornamn.efternamn@energi.ax från och med den 1 januari 2019. Den gamla adressen fortsätter att fungera under en övergångsperiod.

Elnät adress: Elverksgatan 1, AX-22100 Mariehamn

Fjärrvärme besöksadress: Neptunigatan 2, Mariehamn 
Fjärrvärme faktureringsadress: PB 15, AX-22101 Mariehamn

FO-nummer: 2556355-5
Skattegränsnummer: 10054-5

Kontaktpersoner

Kundtjänst
FJÄRRVÄRME
Fjärrvärmefakturering
EL
Telefontid mån-fre 9-14
HR
Isabel Liljander
HR-ansvarig
Ekonomi
Thomas Andersson
Ekonomichef
Monica Häggblom
Redovisningsansvarig
Elnät
Mikael Nordlund
Driftledare
Jim Tommiska
IT-ansvarig
Kjell Ekblom
Besiktningsledare, Mätaransvarig
Jan Storfors
Eltekniker
Stefan Olsson
Arbetsledare
Lennart Ekstrand
Elmontör, Vik. arbetsledare
Peter Wikman
Lageransvarig
Elhandel
Linus Dolke
Elhandelsansvarig
Fjärrvärme
Stefan Skogberg
Produktionschef
Torsten Fredriksson
Fjärrvärmechef
Henrik Berglund
Planeringsingenjör
Dan Sundström
Värmemätartekniker