Kontakt

Öppettider: kl  8-16

Telefontid:  kl  9-14

Telefon Växel Elnät: +358 18 53 10
Efter kontorstid (jour): +358 18 531 599

Telefon Växel Fjärrvärme: +358 18 53 90
Efter kontorstid (jour): +358 18 531 599

E-post till elnät : elinfo@energi.ax
E-post till fjärrvärme : info@energi.ax
fornamn.efternamn@energi.ax

OBS! E-postadresserna ändas från @elnat.ax till fornamn.efternamn@energi.ax från och med den 1 januari 2019. Den gamla adressen fortsätter att fungera under en övergångsperiod.

Elnät adress: Elverksgatan 1, AX-22100 Mariehamn

Fjärrvärme besöksadress: Neptunigatan 2, Mariehamn 
Fjärrvärme faktureringsadress: PB 15, AX-22101 Mariehamn

FO-nummer: 2556355-5
Skattegränsnummer: 10054-5

Kontaktpersoner

Torsten Fredriksson
Tillförordnad VD
Kundtjänst
FJÄRRVÄRME
Fjärrvärmefakturering
EL
Telefontid mån-fre 9-14
Ekonomi
Thomas Andersson
Ekonomichef
Monica Häggblom
Redovisningsansvarig
Elhandel
Linus Dolke
Elhandelsansvarig
Fjärrvärme
Dan Sundström
Värmemätartekniker
Henrik Berglund
Planeringsingenjör
Torsten Fredriksson
Fjärrvärmechef