Fjärrvärme

Här har vi samlat information för dig som vill bli eller redan är fjärrvärmekund vid Mariehamns Energi. Du hittar också information som riktar sig till dig som har sålt en fastighet och behöver flytta ditt värmeavtal till de nya ägarna.

Om fjärrvärmenätet

Mariehamns Energi producerar och distribuerar fjärrvärme till stora delar av Mariehamn samt till angränsande delar av Jomala kommun. Vi har i dag drygt 970 leveranspunkter i Mariehamn med omnejd och växer kontinuerligt.

Värmeanskaffningen är till cirka 85 % baserad på lokala biobränslen från det åländska skogsbruket medan cirka 15 % produceras med brännolja. För att ytterligare minska oljeberoendet planerar vi för utökad produktionskapacitet med lokala biobränslen.

Utbyggnadsplaner

Sedan år 2015 pågår fjärrvärmeanslutningar till småhustomterna i Horelli-området i Västra Ytternäs samt i Österbacka i norra Mariehamn. Samtliga småhustomter i området har enskilda anslutningspunkter till fjärrvärmenätet.

Är du intresserad av att bygga i Horelli eller Österbacka? Läs mer här!

Vill du veta mer?

Om du funderar på vad en anslutning till fjärrvärmenätet innebär är du välkommen att kontakta oss för mer information!