El

Våra anläggningar för elproduktion är baserade på dieselkraftvärmeverk för kombinerad produktion av elkraft och fjärrvärme samt gasturbiner.

Elproduktion

Den största dieselkraftanläggningen är utrustad med en så kallad katalysator för reduktion av kväveoxid i avgaserna. Katalysatorn är av SCR-typ, (Selective Catalythic Reactor) med insprutning av UREA-lösning i avgaserna före katalysatorn.

Som bränsle för den kombinerade produktionen används huvudsakligen lågsvavlig tung brännolja, maximalt 0,5 % svavelhalt, och i gasturbinerna används lättbrännolja.

Elhandel

Vi samarbetar med Vattenfall Ab i Sverige om import av elkraft som vi säljer vidare till våra kunder på Åland. Även vid export av elkraft från Åland till Sverige, vilket är aktuellt vid tillfällen med höga marknadspriser i Sverige, samarbetar vi med Vattenfall Ab.

Vi köper även lokalt producerad elkraft från Mariehamns Bioenergi Ab och vindkraft från Ålands Skogsindustrier Ab.

Det är även möjligt att via oss köpa EPD (Environmental Product Declaration) klassad elkraft från Vattenfall Ab. EPD är en certifierad miljövarudeklaration med kvalitetssäkrande uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning. Med EPD miljövarudeklaration får kunden en tydlig och kvalitetssäkrad information kring sin elproduktions miljöpåverkan.

Därutöver erbjuder vi elleverans med olika prissättningsmodeller till åländska elförbrukare efter normalt offertförfarande.

Tag kontakt med oss så får du en offert!

Mariehamns Energi Ab

Adress: Neptunigatan 2 Pb 15 22101 Mariehamn Åland | Telefon: + 358(0)18 5390 | E-post: info@energi.ax | Telefax: + 358(0)18 539 300