Välkommen till Mariehamns Energi Ab

Mariehamns Energi Ab distribuerar fjärrvärme till stora delar av Mariehamn samt i angränsande delar av Jomala kommun.

Fjärrvärmeleveransen ökade år 2016 med 9,3 %

Under år 2016 var ökningen av antalet nya kunder 34 st, och vid slutet av år 2016 var 920 fastigheter anslutna till Mariehamns Energi Ab's fjärrvärmenät.

Den levererade värmemängden uppgick år 2016 till 106 153 MWh, vilket är 9,3 % mer än år 2015, då 97 127 MWh levererades. 

Graddagtalet i Mariehamn, som är ett mått på uppvärmningsbehovet, blev 3495. Detta är 8,1 % lägre än ett normalt år, vars graddagtal är 3803.

Andelen biobränslebaserad värmeanskaffning minskade från 93 % år 2015 till 85,9 % år 2016. Av detta utgjorde brännflis 83,2 % och 2,7 % träpellets. Resten av värmeanskaffningen var oljebaserad.

 

Bolagstämma hölls den 12 juni 2017

Bokslutet fastställdes enligt styrelsens förslag, varmed ingen dividend utdelas för år 2016.

Till styrelsemedlemmar återvaldes Lennart Isaksson, Hans Karlsson, Tuula Mattsson, Leena Raitanen och Kjell Sjöblom.

 

Årsberättelse 2016

Mariehamns Energi Ab

Adress: Neptunigatan 2 Pb 15 22101 Mariehamn Åland | Telefon: + 358(0)18 5390 | E-post: info@energi.ax | Telefax: + 358(0)18 539 300