Välkommen till Mariehamns Energi Ab

Mariehamns Energi Ab distribuerar fjärrvärme till stora delar av Mariehamn samt i angränsande delar av Jomala kommun.

Fjärrvärmeförsäljningen i Mariehamns Energis ledningsnät år 2017 blev lika stor som år 2016, och uppgick till 105 984 MWh

Nya kundanläggningar anslöts hela 40 st. medan 2 st. avvecklades. Det totala antalet anslutna kunder uppgick till 958 st. vid årets slut.

Graddagtalet i Mariehamn, som är ett mått på uppvärmningsbehovet, blev 3479. Detta är 8,5 % lägre än ett normalt år, vars graddagtal är 3803.

Andelen biobränslebaserad, dvs utsläppsfri värmeanskaffning blev 86 %. Av detta var 85,2 % brännflis och 0,8 % träpellets.

Årsberättelse 2017

Mariehamns Energi Ab

Adress: Neptunigatan 2 Pb 15 22101 Mariehamn Åland | Telefon: + 358(0)18 5390 | E-post: info@energi.ax | Telefax: + 358(0)18 539 300