Ursprungsgaranterad miljöel

Grön-el - 100% klimatkompenserad och ursprungsgaranterad miljö-el!

Vill du vara med och bidra till minskningen av CO2-utsläppen i världen? Vi på Mariehamns Energi kan nu erbjuda dig ursprungsgaranterad-el*. Denna el är till 100% förnyelsebar.

Klimatkompensera hela din förbrukning?

Du kan även klimatkompensera hela din förbrukning, vilket i praktiken betyder att det lilla CO2-avtrycket som återstår på din förbrukning även kompenseras genom miljöförbättrande investeringar. Detta får ner ditt avtryck till 0 gram CO2/kWh (jmf. Nordisk residualmix 365,27 g/CO2 per kWh, 2020).

Mariehamns Energi använder sig även i sitt normala el-utbud från lokala energikällor, såsom vindkraft från vindkraftverket Fredrika som står i Lembötebergen samt Mariehamns Bioenergis produktion av el, för att redan nu minska våra kunders CO2-avtryck.

Hur tecknar jag grön-el hos Mariehamns Energi?

Som privatkund kan du teckna miljö-avtal genom att logga in på ”Min sida” och klicka i från vilken tidpunkt du vill ha grön-el så sköter vi resten.  

Tillägget för grön-el ligger för närvarande på 0,15 cent/kWh. En vanlig villas årliga snittförbrukning ligger på 20 000 kWh/år (statistiska centralbyrån), vilket skulle innebära ett extratillägg på enbart 2,5 EUR/mån.

Du kan även kontakta oss direkt om du har några frågor.

Är du en större förbrukare eller företag och vill teckna upp dig för ett 1-2 årigt kontrakt baserat på din förbrukningsvolym kan du kontakta elhandlaren direkt. Vi förhandlar oss till de bästa priserna direkt av försäljarna, baserat på din förbrukningsprofil. Vi ger även ut intyg över ert elinköp om så önskas så att kunden kan se ert arbete för en bättre miljö.                                                                                                                                       

Linus Dolke, Elhandelsansvarig

Vill du veta mer om vår produkt grön-el?

Här kan ni läsa mera om vår grön-el.

*Bestämmelser om vad som avses med ursprungsgarantier finns i lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el som baseras på Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Vi använder de nationella system som finns för våra olika elförbrukare i Norden baserat på råd och direktiv i varje land som bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG.

Offertförfrågningar på elenergi och grön-el

Offertförfrågningar av elenergipriser och GrönEl-tillägg.

E-posta Linus Dolke