Upphandling

Pågående upphandling - Frågor och svar

Här publiceras frågor och svar gällande pågående upphandling.

Fråga: Anhållan om förlängd anbudstid har inkommit den 11 och 12 november 2019.
Svar: Mariehamns Energi Ab har beslutat att inte förlänga anbudstiden. Anbudstiden går ut den 15 november 2019 kl. 15.

OBS! OBS! OBS!

Anbudstiden förlängs fram till onsdagen den 20 november 2019 kl. 15.00.
Orsaken är att det ställvis i konstruktionshandlingarna förekommer hänvisning till finsk byggstandard, som inte ska tillämpas i detta projekt. Detta kommer att rättas till snarast.
Om någon redan har lämnat in sitt anbud eller skickat anbudet per post kommer anbudet att öppnas på onsdag dvs. då anbudstiden gått ut och alla inkomna anbud öppnas. Det är möjligt att komma med ett nytt anbud till onsdagen. På det nya anbudet ska det framkomma att det ersätter tidigare inlämnat anbud.