Upphandling

Pågående upphandling - Frågor och svar

Här publiceras frågor och svar gällande pågående upphandling.

Fråga: Anhållan om förlängd anbudstid har inkommit den 11 och 12 november 2019.
Svar: Mariehamns Energi Ab har beslutat att inte förlänga anbudstiden. Anbudstiden går ut den 15 november 2019 kl. 15.