Upphandling

Pågående upphandling - Frågor och svar

Här publiceras frågor och svar gällande pågående upphandling.

Fråga: Kommer första leveransen att vara 4 000 ton?
Svar: Ja, första leveransen kommer att vara 4 000 ton (4 000 000 kg)

Fråga: Kommer följande leverans, om den blir aktuell, att vara 2000 ton?
Svar: Intentionen är att den följande leveransen blir 2 000 ton, men det kan inte garanteras

Fråga: Skall priset för frakt gälla per leveranstillfälle, oberoende av volymen på leveransen?
Svar: Ja, priset på frakten skall gälla för hela avtalsperioden, och vara fast för varje leverans oberoende av volymen i leveransen

Fråga: Skall priset på frakt innehålla leveranskostnader samt hamnavgifter?
Svar: Ja, fraktpriset skall innehålla alla fraktkostnader för leverans fritt in i cisternen i Mariehamn

Fråga: Skall marginalen (Fixed premia) anges i USD/ton, samt vara utan skatter och övriga eventuella avgifter enligt gällande lag?
Svar: Ja, marginalen (Fixed premia) skall anges i USD/ton, samt vara utan skatter och övriga eventuella avgifter enligt gällande lag

Fråga: Kan leveransen vara både T1- och T2-produkter då leveransen sker till ett skattefritt lager?
Svar: Ja, leveransen kan vara antingen en T1- eller T2F-produkt då leveransen sker till ett skattefritt lager. Åland är inte med i den europeiska skatteunionen, och räknas som ett så kallat tredje land inom EU. Leverans till Åland kan jämställas med leverans till Norge.

Fråga: Vad menas med ”Leverantören debiterar mervärdeskatt och övriga eventuella avgifter enligt gällande lag”?
Svar: Om leverans sker från annat land än Finland, eller från ett transit-lager i Finland, skall leveransen debiteras utan moms (VAT). Åland är inte med i den europeiska skatteunionen, och räknas som ett så kallat tredje land inom EU. Leverans till Åland kan jämställas med leverans till Norge.

Fråga: Är det endast Anbudsformuläret som måste vara på svenska, och övriga bilagor kan vara på svenska eller engelska?
Svar: Ja, anbudsformuläret skall vara på svenska, och övriga bilagor kan vara på antingen svenska eller engelska.

Fråga: Kan ett anbud ges av ett dotterbolag med riskklassificering A om moderbolaget har riskklassificering AAA och man bifogar moderbolagets rapport över kreditvärdighet samt en garanti från moderbolaget i anbudet?
Svar: Ja, det är möjligt att utnyttja en moderbolagsgaranti.