Service

30.11.2021 Ny Fjärrvärmetaxa för år 2022

VÄRMETAXA för år 2022

Mariehamns Energi Ab tillämpar en årstidsdifferentierad energiavgift. En något högre energiavgift, EH, debiteras för januari t.o.m. mars samt november och december. April t.o.m. oktober debiteras en lägre energiavgift, EL. Orsaken till detta är att oljeandelen i värmeanskaffningen är dyrare än biobränsleandelen.

Grund- och Energiavgifter anges exkl. moms, samt inom parentes inkl. 24 % moms.

Budgeterad energiavgift för år 2022 är EH 73,36 (90,97) €/MWh och EL 59,19 (73,40) €/MWh.
Grundavgifter oförändrade.

Beroende på priset för den olja som anskaffas under året eller ändringar i punktskatten för tung brännolja kan vissa avvikelser bli aktuella.

Fullständig värmetaxa för år 2022 hittar du under rubriken Fjärrvärme.

-Publicerat 30.11.2021 - Mariehamns Energi Ab