Priser och avgifter

Aktuella priser och avgifter hittar du i dokumenten till höger på sidan. Här kan Du bland annat kontrollera att Du har den förmånligaste elavgiften (tariff).