Anbudsförfrågan - Bygg och renovering

- Den 5.11.2019 utgivits KFU 3-handling, som skickats per e-post till de företag som hittills tagit ut anbudshandlingarna.

- Den 3.11.2019 utgivits KFU 2-handling, som skickats per e-post till de företag som hittills tagit ut anbudshandlingarna.

- Den 16.10.2019 har utgivits en KFU 1-handling, som skickats per e-post till de företag som hittills tagit ut anbudshandlingarna.

* OBS! Datumändringar*

Byggherren har i samband med att KFU 1 skickats ut meddelat att anbudstiden har förlängts till den 15 november 2019.
Frågor ska ställas senast 1 november 2019 och svar lämnas senast 7 november 2019.

ANBUDSFÖRFRÅGAN

Mariehamns Energi Ab inbegär anbud på ombyggnad och renovering av kraftverket, ombyggnad och renovering av kontoret och uppförande av gårdsbyggnader med tillhörande mark-, el- och VVS-arbeten på Neptunigatan 2 i Mariehamn.

Entreprenad 1 omfattas av ombyggnads-, tillbyggnads-, renoverings- och nybyggnadsarbeten som berör kraftverket, kontoret och gårdsbyggnader.
Entreprenad 2 omfattas av markarbeten.
Entreprenad 3 omfattas av elarbeten.
Entreprenad 4 omfattas av VVS-arbeten samt styr och regler

Entreprenadform: Byggnadsobjektet utföres som en utförande entreprenad.

Upphandlingsform: Delad entreprenad med byggnadsentreprenören som samordnare. Upphandlingsförfarande: Öppet förfarande.

Entreprenaderna beräknas vara färdigställda den 30.09.2020.

Handlingarna kan kvitteras ut tisdagen den 1 oktober 2019 kl. 9-15 från Mariehamns Energi Ab, Neptunigatan 2. Därefter enligt överenskommelse. För att kvittera ut handlingar utanför ovan angiven tid kontakta Mari Mattsson, tel. +358 18 5390, e-post: info@energi.ax.

Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ställs skriftligen i god tid till beställarens ombud Agneta E Björklund per e-post: agneta.bjorklund@aland.net under anbudstiden dock senast den 25 oktober 2019. Skriftliga svar och andra kompletterande handlingar lämnas kontinuerligt per e-post, dock senast den 31 oktober 2019.

Anbuden, i slutna kuvert, märkta med ” Energi och entreprenad” ska vara Mariehamns Energi Ab tillhanda senast fredagen den 8 november 2019 kl. 15.00 under adress Mariehamns Energi Ab, Neptunigatan 2, 22100 Mariehamn.

Anbud som skickas per e-post till anbud@energi.ax märkta med ”Energi och entreprenad” ska vara Mariehamns Energi Ab tillhanda senast fredagen den 8 november 2019 kl. 15.00.

Mariehamns Energi Ab