Ägare och styrelse

Mariehamns Energi Ab är ett bolag som ägs till 100 % av Mariehamns stad.

Styrelse

Daniela Johansson (ordförande)
Mats Perämaa 
Lennart Isaksson
Rolf Granlund
Sara Kemetter