Ägare och styrelse

Mariehamns Energi Ab är ett bolag som ägs till 100 % av Mariehamns stad.

Styrelse

Jörgen Pettersson (ordförande)
Annelie Karlberg (vice ordförande)
Roger Eriksson
Rolf Granlund
Sara Kemetter