Om oss

Mariehamns Energi är leverantör av både fjärrvärme och el . Vi står för säker strömförsörjning och pålitlig fjärrvärme för våra kunder. Idag lever vi i ett samhälle som blir allt mer beroende av avbrottsfri elleverans och värmedistribution. Tack vare en effektiv organisation och kontinuerligt planlagt underhåll av både el- och fjärrvärmenätet är våra kunder trygga med oss. 

Mariehamns Energi köper elenergi på en konkurrensutsatt elmarknad. Därför kan vi erbjuda våra kunder en stabil och låg prisnivå.

Mariehamns Elnät + Mariehamns Energi 

Den 1 januari 2019 bildade Mariehamns Elnät Ab och Mariehamns Energi Ab ett gemensamt bolag under namnet Mariehamns Energi Ab med verksamhetsområdena elhandel och värmedistribution. 

Sammanslagningen innebär att Mariehamns Energi Ab blir både fjärrvärme och elleverantör från och med den 1 januari 2019. Avtalsvillkoren för dig som är elkund och/eller fjärrvärmekund är dock oförändrade.