Nyheter

Kraftnät Åland informerar om Ödrift

Kraftnät Åland önskar meddela att ”Sverigekabeln” spänningssätts på söndag och driftprov med spänning görs under söndagen. På måndag den 8 december görs pålastning på kabeln och reservkraftenheterna körs ner. Det blir alltså en förskjutning av tidpunkten för avslutad ödrift så att den pågår över helgen till måndag morgon. Söndagen nyttjas för att se till att allt fungerar i full drift innan reservkraften stängs ner. Vår uppmaning till återhållsam elanvändning består därför över helgen. Vi har med glädje kunnat konstatera att denna uppmaning hörsammat och det syns på förbrukningen.

7% lägre förbrukning!

Mariehamns Elnät informerar.

Topptimmarna denna kyliga morgon låg 7 % lägre än motsvarande topptimmar i måndags!
Denna inbesparing motsvarar c:a 1,2 MW eller 240 000 stycken lågenergilampor som inte lyste denna morgon.

Bra jobbat!
Fortsätt så fram till lördag.

Pressinformation

Ö-driftssituationen tisdag eftermiddag.

Idag har distributionsbolagen fått meddelande från Kraftnät Åland att Mariehamns Energi meddelat att den dieselgenerator som är en del av reservkraftsresurserna och som för tillfället inte är användningsbar behöver minst två veckors reparationstid. Den är alltså inte tillgänglig mer under ö-driften denna vecka.

Information från Kraftnät Åland

Kraftnät Åland informerar att gårdagens effekttopp (1.12.2014) översteg alla tidigare toppar under ö-driftstiden trots önskan om återhållsamhet.
Kraftnät Åland önskar fortsättningsvis att icke nödvändig förbrukning kopplas bort, speciellt kring höglasttider runt 8 tiden och några timmar framåt på morgonen samt 17 tiden på eftermiddagen och några timmar framåt.
Återhållsamheten av förbrukningen kvarstår tills återgången till normal drift via "sverigekabeln".

Pressinformation

Kraftnät Åland Ab meddelar förskjutning av återgång till normal drift med försörjning via  ”Sverigekabeln” . Återgången har framflyttats till lördag 6 december. Detta innebär att den pågående ö-driften kommer att fortgå till dess. Felsökning och reparation av den stoppade stora dieseln i Mariehamn pågår och den är tillgänglig tidigast onsdag .  Detta innebär att den tillgängliga reservkraftkapaciteten i nuläget i det närmaste motsvarar behovet.

Fakturering

Vi får mycket frågor kring fakturering just nu.

Från och med 1 januari 2014 faktureras månatligen de kunder som överstiger 40 € exkl. moms. eller c:a 3000 kWh förbrukning i normaltariff /år.

De kunder som förbrukar under denna gräns faktureras varannan månad.

Övriga förändringar gällande fakturornas mottagning och betalning

Mariehamns Stads Elverk har ombildats till ett separat bolag, Mariehamns Elnät Ab, som nu är en annan juridisk person.

Sidor