Nyheter

Flyttanmälan görs om.

Från och med 1 september 2015 tar vi inte längre emot flyttningsanmälningar per telefon, eftersom det med jämna mellanrum uppstår oklarheter mellan hyresvärd och hyresgäst, vilken dag som är den verkliga flyttningsdagen. Vi väljer att tillsammans med Åland Elandelslag harmonisera rutinerna kring flyttningsförfarande till följd av att flyttningar mellan respektive nätområden ofta sker och att samma förfarande alltid gäller oberoende nätområde.

Kraftnät Åland informerar om ödrift 26-27 maj.

Under ett dygn mellan 26 och 27 maj med start kl.10:00 kommer Kraftnät Åland Ab att driva det åländska elnätet i så kallad ödrift.
Detta ödriftsläge kommer att gälla hela Åland förutom östra skärgården undantaget Vårdö och halva Föglö.

Vid en eventuell störning kommer Kraftnät Åland Ab att snabbt kunna återgå till normaldrift via Sverigekabeln med en avbrottstid om minuter.

Felaktiga förseningsräntor.

På februari elfakturor har förseningsränta felaktigt debiterats på de elfakturor som hade förfallodag 23.12.2014, trots att betalning har skett på förfallodagen. Vi kommer att kreditera dessa felaktiga förseningsräntor på nästa elfaktura automatiskt.

Orsaken är en kombination av många röda dagar (julhelgen) efter förfallodagen och systemteknik.

Vi ber om ursäkt för detta och kommer att korrigera nästa elfaktura.

Avslutande av ö-drift

Kraftnät Åland meddelar att inkopplingen mot sverigekabeln gjorts kl.8:30 och kontrollerad avlastning av reservkraften inletts.

Avlastningen av reservkraften är nu fr o m kl.10:30 avslutad och vi går nu i s k normalt kopplingsläge.
 

Kraftnät Åland informerar om Ödrift

Kraftnät Åland önskar meddela att ”Sverigekabeln” spänningssätts på söndag och driftprov med spänning görs under söndagen. På måndag den 8 december görs pålastning på kabeln och reservkraftenheterna körs ner. Det blir alltså en förskjutning av tidpunkten för avslutad ödrift så att den pågår över helgen till måndag morgon. Söndagen nyttjas för att se till att allt fungerar i full drift innan reservkraften stängs ner. Vår uppmaning till återhållsam elanvändning består därför över helgen. Vi har med glädje kunnat konstatera att denna uppmaning hörsammat och det syns på förbrukningen.

7% lägre förbrukning!

Mariehamns Elnät informerar.

Topptimmarna denna kyliga morgon låg 7 % lägre än motsvarande topptimmar i måndags!
Denna inbesparing motsvarar c:a 1,2 MW eller 240 000 stycken lågenergilampor som inte lyste denna morgon.

Bra jobbat!
Fortsätt så fram till lördag.

Sidor