Nyheter

Kraftnät Åland informerar om ödrift 26-27 maj.

Under ett dygn mellan 26 och 27 maj med start kl.10:00 kommer Kraftnät Åland Ab att driva det åländska elnätet i så kallad ödrift.
Detta ödriftsläge kommer att gälla hela Åland förutom östra skärgården undantaget Vårdö och halva Föglö.

Vid en eventuell störning kommer Kraftnät Åland Ab att snabbt kunna återgå till normaldrift via Sverigekabeln med en avbrottstid om minuter.

Felaktiga förseningsräntor.

På februari elfakturor har förseningsränta felaktigt debiterats på de elfakturor som hade förfallodag 23.12.2014, trots att betalning har skett på förfallodagen. Vi kommer att kreditera dessa felaktiga förseningsräntor på nästa elfaktura automatiskt.

Orsaken är en kombination av många röda dagar (julhelgen) efter förfallodagen och systemteknik.

Vi ber om ursäkt för detta och kommer att korrigera nästa elfaktura.

Avslutande av ö-drift

Kraftnät Åland meddelar att inkopplingen mot sverigekabeln gjorts kl.8:30 och kontrollerad avlastning av reservkraften inletts.

Avlastningen av reservkraften är nu fr o m kl.10:30 avslutad och vi går nu i s k normalt kopplingsläge.
 

Kraftnät Åland informerar om Ödrift

Kraftnät Åland önskar meddela att ”Sverigekabeln” spänningssätts på söndag och driftprov med spänning görs under söndagen. På måndag den 8 december görs pålastning på kabeln och reservkraftenheterna körs ner. Det blir alltså en förskjutning av tidpunkten för avslutad ödrift så att den pågår över helgen till måndag morgon. Söndagen nyttjas för att se till att allt fungerar i full drift innan reservkraften stängs ner. Vår uppmaning till återhållsam elanvändning består därför över helgen. Vi har med glädje kunnat konstatera att denna uppmaning hörsammat och det syns på förbrukningen.

7% lägre förbrukning!

Mariehamns Elnät informerar.

Topptimmarna denna kyliga morgon låg 7 % lägre än motsvarande topptimmar i måndags!
Denna inbesparing motsvarar c:a 1,2 MW eller 240 000 stycken lågenergilampor som inte lyste denna morgon.

Bra jobbat!
Fortsätt så fram till lördag.

Pressinformation

Ö-driftssituationen tisdag eftermiddag.

Idag har distributionsbolagen fått meddelande från Kraftnät Åland att Mariehamns Energi meddelat att den dieselgenerator som är en del av reservkraftsresurserna och som för tillfället inte är användningsbar behöver minst två veckors reparationstid. Den är alltså inte tillgänglig mer under ö-driften denna vecka.

Information från Kraftnät Åland

Kraftnät Åland informerar att gårdagens effekttopp (1.12.2014) översteg alla tidigare toppar under ö-driftstiden trots önskan om återhållsamhet.
Kraftnät Åland önskar fortsättningsvis att icke nödvändig förbrukning kopplas bort, speciellt kring höglasttider runt 8 tiden och några timmar framåt på morgonen samt 17 tiden på eftermiddagen och några timmar framåt.
Återhållsamheten av förbrukningen kvarstår tills återgången till normal drift via "sverigekabeln".

Pressinformation

Kraftnät Åland Ab meddelar förskjutning av återgång till normal drift med försörjning via  ”Sverigekabeln” . Återgången har framflyttats till lördag 6 december. Detta innebär att den pågående ö-driften kommer att fortgå till dess. Felsökning och reparation av den stoppade stora dieseln i Mariehamn pågår och den är tillgänglig tidigast onsdag .  Detta innebär att den tillgängliga reservkraftkapaciteten i nuläget i det närmaste motsvarar behovet.

Sidor