Upphandling ute - Anbudsförfrågan

Mariehamns Energi Ab inbegär anbud på tjänster omfattande borttransport, destruktion och återvinning av Wärtsilä Diesel 18V46 (G1) dieselmotor, återvinning av oljor och andra miljöfarliga restprodukter, omhändertagande av G1:s kringutrustning i kraftverksbyggnaden samt rivning av skorsten och fundament, i enlighet med förfrågningsunderlag. I anbudet ska det ingå pris på återuppbyggnad av väggar till ursprungligt skick om entreprenören väljer att riva väggarna och återställande av alla installationer typ el och VVS som inte tillhör G1.

Läs mer under rubriken Upphandling