Två bokstäver för säkra produkter

 

Det känns så billigt och enkelt – ett par klick bara så har man beställt hem en snabbladdare eller en skojig, blinkande leksak raka vägen från tillverkaren på andra sidan jordklotet. Men köpet är inte alltid så smart som man tror.

Allt fler klickar numera hem saker från e-handlare utanför EU, och Asien ligger i topp för inköpen. På köpsajter såsom Ali Express och Wish är det rea dygnet runt året runt, men i takt med den ökade handeln ökar också anmälningarna om felaktiga produkter. Mängder av prylar varje år plockas bort från marknaden.

– Vad gäller elektronik kan det handla om allt från produkter som faktiskt är farliga till sådana som kanske helt enkelt inte håller eller som stör ut annan el i hemmet. Bristerna syns inte alltid på utsidan utan det kan handla om rena konstruktionsfel, förklarar Jim Tommiska på Mariehamns Elnät.

 

Titta efter CE-märkning

Bokstäverna C och E i kombination är en så vanlig märkning på varor vi köper att man nästan inte lägger märke till den, men är ett av verktygen för att garantera säkra produkter inom EU. CE-märkningen har sin grund i lagstiftningen kring EU:s gemensamma inre marknad. Den här lagstiftningen går längre än de allmänna säkerhetsbestämmelser som gäller för samtliga produkter och kräver att tillverkaren sammanställer en tydlig försäkran om att produkten är säker. Som importör av en produkt måste man säkerställa att tillverkaren uppfyller villkoren i försäkran, och som distributör måste man agera försiktigt och klara av att upptäcka och dra tillbaka produkter som inte uppfyller kraven.

Genom att fästa CE-märket på sin produkt deklarerar alltså tillverkaren, på eget ansvar, att den uppfyller alla lagkrav för märkningen. Varje EU-land har även en tillsynsmyndighet. I Sverige är Elsäkerhetsverket ansvariga, i Finland säkerhets- och kemikalieverket Tukes och på Åland finns elinspektör Johnny Lindström på Landskapsregeringens infrastrukturavdelning. Hos samtliga tre aktörer finns listor på produkter som har plockats bort från marknaden.

– Senast såg jag ett test av USB-laddare där det visade sig att 23 procent hade så allvarliga tekniska brister att det kan vara livsfarligt att använda dem, säger Jim Tommiska.

– Jag tycker att man ska vara försiktig med att beställa elektronik från länder utanför EU. Alla länder har inte regler om grundläggande säkerhetskrav, utan det viktigaste är att produktionen ska vara billig. Det gäller att vara en kritisk konsument. Om produkten kostar väldigt lite, då är den förmodligen heller inte särskilt bra. CE-märkningen är förstås ingen garanti för att en produkt är säker, men i alla fall en indikator.

 

 

    Checklista för e-handel

    Konsument Europa har listat några punkter som är bra att tänka på då du handlar på nätet, här är ett utdrag ur dessa:

  • Ta reda på fakta om företaget.
  • Kontrollera att det finns information om hantering av frågor och klagomål.
  • Var extra misstänksam mot extremt billiga erbjudanden.
  • Läs igenom all information om produkten.
  • Kom ihåg att du ska tulla in varan, kanske är den inte så billig ändå i slutänden?
  • Kontrollera reglerna för återköp och ångerrätt.

    Mer info och tips finns hos www.konsumenteuropa.se