Solenergi för hemmabruk

Om inte förr så är det under vår ljusaste årstid som man börjar fundera på om inte det här med solenergi vore något att satsa på. Såvitt vi vet kommer ju solens energi inte att ta slut på de närmaste
4 miljarder åren. Bo Lindström på Mariehamns Elnät rätar ut dina frågetecken kring solenergin.
– Det viktigaste att tänka på är att man dimensionerar anläggningen rätt. Man ska själv konsumera det allra mesta av den solenergi som man alstrar, säger han.

 

I takt med att solcellsanläggningarna blir billigare och mer effektiva ökar antalet installationer i Mariehamn. Bo Lindström är besiktningsledare på Mariehamns Elnät och vet vad som gäller då man vill skaffa solpaneler.

– Det är bra att känna till våra lokala förutsättningar för egen elproduktion redan innan man bestämmer sig, säger han.

Sedan är det dags att söka upp en pålitlig leverantör av solpaneler.

– De större elfirmorna erbjuder ofta lösningar, och så finns det förstås specialiserade entreprenörer.

 

En långsiktig investering

Att räkna hem en solanläggning tar minst tio år, enligt Bo, och då är det optimistiskt räknat. Men det ska jämföras med att invertern har en livslängd på cirka 20 år och själva panelerna på 30 år.

– Panelernas verkningsgrad försvagas förstås lite med åren men det ger ändå ett försvarligt antal år då man faktiskt har tjänat in sin anläggning. Och så ska man förstås veta att man tänker bo kvar så länge. Solpaneler är en långsiktig investering, säger Bo.

Det absolut viktigaste då det kommer till solanläggningar är att dimensionera dem rätt.

– Hela idén är att använda så mycket som möjligt av solelen själv. Det är i nuläget inte så lönsamt att sälja överskottsel in till nätet eftersom man ändå betalar normalpris med skatter och överföringsavgifter då man måste köpa el, till exempel på vintern, förklarar Bo.

Det gäller alltså att se över hur och när hushållet förbrukar el. Perioden mellan november och februari kan i stort sett helt räknas bort, eftersom panelerna då producerar minimalt med energi.

Solpanelerna producerar förstås mest mitt på dagen då de flesta arbetar. Det är därför bäst om man har någon lösning för att lagra energin, så att man kan nyttja solenergin då man behöver den.

– Det kan vara ett batteripack eller en ackumulerande vattentank eller liknande.

 

Ett miljöbeslut

Erik Sundblom på Öhbergsvägen i Mariehamn är rutinerad vad gäller alternativa energkällor. Redan på slutet av 1970-talet skaffade han en vindgenerator till sommarstugan. Numera körs elen på stugan helt på solenergi, och för drygt ett år sedan skaffade han en solanläggning även till hemmet. Nu sitter en sensor ute på ena husväggen och när solen träffar den så stängs oljepannan av och solkraften sätter in.

– Panelerna har blivit väldigt mycket mer effektiva. Igår till exempel, när det var riktigt soligt, då fick vi ut 20 kW här hemma.

Underhållet har hittills skött sig själv. Snön glider av panelerna och drar med sig smuts. Själv funderar han inte så mycket på hur och när han har tjänat in anläggningen.

– Jag kanske aldrig kan räkna hem det. Men jag ser det som att jag drar mitt strå till stacken för en renare miljö. Det må vara ett litet bidrag, men om alla gör något litet så blir det till slut stort, säger Erik.

 

 

Skaffa solpanel – steg för steg

 1. Ta kontakt med en pålitlig anläggningsleverantör och gör upp en plan för hur din solanläggning ska se ut.
   
 2. Kontakta i god tid Mariehamns Elnät (MEL), gärna tre månader före inköp. Därefter bedömer MEL dina förutsättningar. Det kan vara så att det behövs en ny eller utökad anslutning till elnätet, och då skickar MEL en offert.
   
 3. Sök bidrag för installation av din anläggning hos Ålands Landskaps­regering. Bidraget är just nu 70 cent per watt, räknat på panelernas toppeffekt. Maxbeloppet är 2 500 euro för egnahemshus och 10 000 euro för flerbostadshus.
   
 4. När din anläggning är installerad ska den behöriga installatören skicka in blanketten ”Uppgiftsblankett mikro­produktionsanläggning” till MEL.
   
 5. Därefter gör MEL en besiktning av anläggningen och ser till att elmätaren är av en modell som klarar av att mäta både uttag och inmatning av el.
   
 6. Då besiktningsprotokollet är godkänt kan landskapsregeringen betala ut ditt stödbelopp.