Pressinformation

Ö-driftssituationen tisdag eftermiddag.

Idag har distributionsbolagen fått meddelande från Kraftnät Åland att Mariehamns Energi meddelat att den dieselgenerator som är en del av reservkraftsresurserna och som för tillfället inte är användningsbar behöver minst två veckors reparationstid. Den är alltså inte tillgänglig mer under ö-driften denna vecka.

Därför uppmanar Kraftnät Åland genom distributionsbolagen ytterligare en gång allmänheten till återhållsam elanvändningen fram till dess att Sverige kabeln kan kopplas in igen. Enligt senaste information ska Sverige kabeln kopplas in senast på lördag.

Använd helst inte mera el än vad som verkligen är nödvändigt!
Släck gärna gatu- och julbelysningar som inte måste användas!
Förskjut användning av motorvärme och bastubadning till efter att Sverige kabeln är inkopplad!