Pressinformation

Kraftnät Åland Ab meddelar förskjutning av återgång till normal drift med försörjning via  ”Sverigekabeln” . Återgången har framflyttats till lördag 6 december. Detta innebär att den pågående ö-driften kommer att fortgå till dess. Felsökning och reparation av den stoppade stora dieseln i Mariehamn pågår och den är tillgänglig tidigast onsdag .  Detta innebär att den tillgängliga reservkraftkapaciteten i nuläget i det närmaste motsvarar behovet. Eftersom det därmed inte finns så mycket mer kapacitet att tillgå vill Kraftnät Åland Ab uppmana allmänheten att vara återhållsamma med elanvändningen och inte använda mer el än vad som verkligen är nödvändigt. Räcker inte kapaciteten måste bortkoppling av förbrukning tillgripas.  

Kraftnät Åland Ab