Ny lag ökar ansvaret för ägare av elanläggningar

Sedan 1 juli 2017 har en ny elsäkerhetslag trätt i kraft. Vi frågade landskapets elinspektör Johnny Lindström om det viktigaste innehållet i lagen och hur den berör husägare på Åland. Och det visar sig att ansvaret för elsäkerheten ökar för elanläggningens ägare.

I Sverige har man Elsäkerhetsmyndigheten och i Finland Säkerhets- och kemikalieverket Tukes som ansvarar för tillsyn av elsäkerheten. På Åland är det landskapsregeringen som är tillsynsmyndighet och elinspektör Johnny Lindström som hanterar olika elsäkerhetsärenden. Den 1 juli i år trädde den nya elsäkerhetslagen i kraft på Åland.

Vad innehåller lagen för nyheter?

– Antalet klassificeringar för byggnader är minskat till tre, och dessa tre klasser har olika besiktningskrav. Periodiska elsäkerhetsbesiktningar krävs numera om en del av bostadshuset består av affärslokaler eller andra utrymmen vilka i huvudsak tjänar något annat syfte än boende och vilka som skyddsanordning har ett överströmsskydd med märkström på över 35 A, då ska de besiktas vart tionde år. Det innebär alltså att om man har ett bostadshus med flera lokaler där någon är en affärslokal med större säkring än 35 ampere, då ska periodisk besiktning göras vart tionde år.

 

Två besiktningar vid nybyggnation

Vad gäller för egnahemshus och fritidshus?

– Vid nybyggnation så har vi först av allt krav på en ibruktagningsbesiktning då man genom olika mätningar testar att elanläggningen är trygg. Denna ska göras före huset tas i bruk och utförs av entreprenören som har gjort elarbetet. Protokoll ska överlämnas till elanläggningens ägare, till elnätsbolaget som ska koppla in fastigheten i nätet och numera även till kommunens byggnadsinspektör

Och därefter?

– Inom tre månader ska det sedan göras en certifieringsbesiktning av byggnader med 20 amperes anslutning och mer, vilket nog är de flesta idag. Den ska utföras av en oberoende tredje part, en auktoriserad besiktningsman. Den elentreprenör som har installerat anläggningen ska se till att det blir gjort, men här brister det ofta. Och om det inte är ordnat så är det elanläggningens innehavare som bär ansvar för att certifieringsbesiktningen blir utförd.

Om man köper ett gammalt hus och ska renovera, hur gör man då för att försäkra sig om elsäkerhet?

– Det finns ingen lagstiftning som kräver det, men man kan själv anlita en auktoriserad besiktningsman. Jag är själv förvånad över att man så sällan gör elbesiktningar vid försäljning. Säkerhetskraven såg helt annorlunda ut förr.

 

Hög elsäkerhet

Generellt sett så är elsäkerheten hög i Norden och allra bäst i klassen är Finland. Johnny Lindström förklarar varför:

– Vi lever i ett klimat som är vått och kallt halva året och har varit bra på att ta fram standarder och krav. Men el är fortfarande farligt. Den varken syns, känns eller hörs, men om den klämmer till så kan det gå illa. Vi har mellan 15 och 20 elbränder per år här på Åland, de allra flesta relaterade till köksspis eller bastuspis.

 

 

 

El du får hantera själv

En icke yrkeskunnig får endast utföra vissa enkla elarbeten, till exempel:

  • Återställa automatisk säkring.
  • Byta glödlampa.
  • Montera och reparera enfasiga skarvsladdar.
  • Demontera och montera täcklock vid strömbrytare och eluttag vid exempelvis tapetsering.

Övriga elarbeten ska alltid utföras av behörig elektriker.