Kahlroth lämnar ett bolag i gott skick

Efter 17 år på Ålands Kraftnät går vd Jan Kahlroth nu snart i pension. Efter sig lämnar han ett digitaliserat kraftnät, en helt ny Finlandskabel och en personalstyrka som har genomgått ett så gott som totalt generationsbyte. Själv tänker han nu bygga ut stugan och umgås mer med barnbarnen.

 

Med tanke på hur beroende nutidsmänniskan är av el är det försvinnande få som egentligen känner till hur systemet bakom 230-voltsuttaget därhemma ser ut. På Åland använder vi drygt 70 procent svensk vatten-, vind- och kärnkraft. Närmare 20 procent är lokalproducerad vindenergi och knappt 6 procent importeras från Finland, i form av kärnkraft och biokraft. Den samlade elen landar allra först på Kraftnät Ålands elstation i Tingsbacka och distribueras sedan därifrån via utgående ledningar med lägre spänningsnivå. Två ledningar sträcker sig söderut mot Mariehamn varav en vidare mot Lemland, Lumparland och slutligen Finland. En går norrut via Godby till Västanträsk och Finby och ytterligare en ledning västerut via Hellesby och ut mot Eckerö. På Åland finns 21 elstationer och från dessa går sedan distributionsnätet. Närmast slutkunden finns en elhandlare och ett eldistributionsbolag. Distributionsbolaget har sett till att just ditt hus är anslutet till elnätet och skickar även fakturan på elen som överförts till ditt hem. Elhandlaren säljer elenergin som du förbrukar i hemmet. På Åland finns fyra elhandlare, varav Mariehamns Elnät är en.

 

Finlandskabel och generationsväxling

Kraftnät Åland är ett samhällsnyttigt bolag som övervakar elmarknaden och ansvarar för stamnätet, alltså infrastrukturen – den mångfiliga motorväg som aktörerna i den lokala elhandeln använder. Och i toppen av Kraftnät Åland sitter sedan 17 år Jan Kahlroth. Men snart är det slut med det, för vid årsskiftet är det meningen att en efterträdare tar över och att Jan, efter en övergångsperiod, går i pension.

Något av det viktigaste som har hänt under Jans år som vd är att Åland numera har fullgod reservkraft som tar vid om det blir problem med Sverigeförbindelsen.

– Då jag började hade vi bara lokal reservkraft i form av gasturbiner och dieselmotorer, men de började bli till åren och var inte heller tillräckliga. Problemet löstes tillfälligt med ytterligare en gasturbin. Men år 2006 togs sedan det första beslutet i projekt Finlandskabeln och den 12 november 2015 togs den i bruk, säger Jan.

– Förut kunde ett strömavbrott ta flera timmar. Nu ska det ta en halv sekund innan Finlandskabeln tar över om det blir avbrott i Sverige. Det kanske blinkar till i lamporna, inte mer.

Ytterligare ett enormt viktigt steg för Kraftnät Åland, ser Jan, är att företaget på senare år har genomgått en omfattande generationsväxling.

– Vi har nu nytt folk på plats som har kunskap om anläggningar, system och rutiner och kan ta arbetet vidare. Det känns riktigt bra att lämna en så duktig personalstyrka.

 

Framtiden för kraftnätet

Under Jans 17 år på Kraftnät Åland har ålänningarnas elförbrukning ökat med 40 procent, och siffran bara ökar.

– Vi använder mer elektronik och så gott som alla nybyggen har eldrivna värmepumpar. Många har stugan som ett andra hem med alla bekvämligheter. Vi har inte direkt sparat på elen, säger Jan.

– Och det borde vi, eller i alla fall hushålla med den. El ska användas förnuftigt.

De stora utmaningarna för hela elmarknaden framöver är elbilarna och mikroproduktionen av el, enligt Jan.

– Den infrastruktur vi har är byggd för att täcka elbehovet hos alla. Det här ändras förstås när fler och fler börjar producera och lagra sin egen el, och skjuta in överskottet i nätet.

 

Mer tid för barnbarn och motion

Men allt detta lämnar Jan med varm hand över till den nya generationen på Kraftnät Åland. Själv tänker han småningom fylla dagarna med annat och är inte orolig för att bli sysslolös.

– Jag har fyra barnbarn som jag får tid att träffa mer. Jag håller på och bygger ett båthus och ska också bygga ut sommarstugan. Och så blir det kanske tid för att motionera lite mer på dagtid, istället för i mörkret på kvällen. En omställning blir det dock. Och det finns också en beställning från den nya arbetsgivaren, frun, om mer delaktighet i hushållsarbetet. Jag tror nog att det finns saker att göra.

 

 

Jan Kahlroth.

Ålder: 63.

Familj: fru Margareta, två döttrar Pernilla och Johanna med familjer.

Fritidsintressen: Familjen, båt- och stugliv, motorcykelkörning, motion, bland annat långfärdsskrisko, skidor på längden och tvärsen, badminton.

Ett råd till din efterträdare: Ta vara på kompetensen och engagemanget hos de anställda. Lyssna in och överväg noga innan beslut.