Information från Kundtjänst

På grund av den rådande situationen och rekommendationen från myndigheter gällande förhindrande av spridningen av Coronaviruset, Covid-19 ber vi våra kunder att i största möjliga mån sköta kundärenden via telefon, e-post.
Anmälningar om flytt kan göras via de elektroniska tjänsterna på hemsidan.

Elnät
kundtjänst: +358 18 531 511 (9:00 - 14:00)
e-post: elinfo@energi.ax      Faktureringsärenden: fakturering@energi.ax 
Fjärrvärme
växel: +358 18 5390
e-post: info@energi.ax

-uppdat.3.8.2021 -