Information från Kraftnät Åland

Kraftnät Åland informerar att gårdagens effekttopp (1.12.2014) översteg alla tidigare toppar under ö-driftstiden trots önskan om återhållsamhet.
Kraftnät Åland önskar fortsättningsvis att icke nödvändig förbrukning kopplas bort, speciellt kring höglasttider runt 8 tiden och några timmar framåt på morgonen samt 17 tiden på eftermiddagen och några timmar framåt.
Återhållsamheten av förbrukningen kvarstår tills återgången till normal drift via "sverigekabeln".

Kylvattenproblemen vid ett av reservkraftsaggregaten är större än tidigare befarat och Kraftnät Åland räknar därför med att reservkraftsläget kan vara ansträngt under resterande tid av ö-driften.

Mariehamns Elnät ber kunderna att själva avgöra vad som är förbrukningsmässigt nödvändigt för egen del.