Fakturering

Vi får mycket frågor kring fakturering just nu.

Från och med 1 januari 2014 faktureras månatligen de kunder som överstiger 40 € exkl. moms. eller c:a 3000 kWh förbrukning i normaltariff /år.

De kunder som förbrukar under denna gräns faktureras varannan månad.

Övriga förändringar gällande fakturornas mottagning och betalning

Mariehamns Stads Elverk har ombildats till ett separat bolag, Mariehamns Elnät Ab, som nu är en annan juridisk person.

När det gäller direktdebitering eller direktbetalning som det heter efter 1.1.2014, har dessa upphört för våra elkunder. Det har av ovannämnda juridiska förändring inte varit möjligt att överföra direktbetalningarna till det nya bolaget automatiskt. Därför har alla kunder fått en pappersfaktura för januari månads förbrukning.

Nu kan du som kund kan du välja att:

Teckna ett nytt avtal för direktbetalning på ditt bankkontor, därefter kommer följande fakturor att dras automatiskt från ditt bankkonto och du kommer precis som tidigare att få ett förhandsbesked per post.

eller

Teckna e-faktura i din internetbank, du behöver ha din faktura från Mariehamns Elnät Ab tillgänglig, kundnr samt referens skall uppges. Följande faktura kommer sedan direkt till din internetbank för godkännande. Du erhåller ingen pappersfaktura, du kan skriva ut underlaget/fakturan från din internetbank.

eller

Fortsätta erhålla en pappersfaktura, detta kräver inga åtgärder, dock påminner vi om att du är observant vid betalning och använder vårt nya bankkonto FI50 5578 0420 1378 54 (557804-20137854) Mariehamns Elnät Ab samt alltid uppger referensen som finns på fakturan.