Nyheter

Ny VD sökes, Led och utveckla Mariehamns Energi in i framtiden

Med fokus på bolagets kärnverksamhet söker Mariehamns Energi nu en VD som i samarbete med styrelsen kan fortsätta samordning och utveckling av bolagets olika verksamhetsgrenar med betoning på kundnytta, hållbarhet, digitalisering och driftsäkerhet.

Vi söker nu en handlingskraftig VD att leda och utveckla Mariehamns Energi in i framtiden.

Du får möjligheten att positionera Mariehamns Energi som ett bolag som medarbetarna vill arbeta hos och präglas av en stolthet att alltid leverera en bra service.

Nya priser från maj

Mariehamns Energi Ab måste tyvärr meddela att vi är tvungna att höja elavgiften från 1.5.2022.
Denna gång höjs elavgiften i våra tariffer med 20%. Grundavgifter och nätavgifter lämnas oförändrade.
Som jämförelse motsvarar höjningen av elavgiften för en kund med Normaltariff 110 och en årsförbrukning på 10 000 kWh bara 8,99% på den totala kostnaden.
Hela prislistan hittar du här.

-publ. 1.4.2022

Elmontör sökes!

Mariehamns Energi Ab är ett av Mariehamns stads helägda bolag med uppgift att förse bland annat stadens invånare med elektricitet och fjärrvärme. Vårt distributionsområde är Mariehamn, Järsö samt delar av södra Jomala.

Till Elnätsverksamheten söker vi nu en ordinarie Elmontör

Varför måste vissa elmätare läsas manuellt i nuläget?

Vi ha bett en del av er husägare att skicka in er mätarställning  till oss. Detta är p.g.a de längre strömavbrotten under sommaren, vilket ledde till att en del av våra kommunikationskort i mätarna har slutat fungera; både för elnäts-sidan samt ett fåtal fjärrvärme.

Själva elmätaren fungerar fortfarande men vi får inte förbrukningen skickad till oss per automatik för energin. Ni kan höra ett klickande från mätaren då den försöker kommunicera med oss, vilket inte är något man behöver oroa sig över.

 

Är du vår nya arbetsledare?

Mariehamns Energi Ab är ett av Mariehamns stads helägda bolag med uppgift att förse bland annat stadens invånare med elektricitet och fjärrvärme. Vårt distributionsområde är Mariehamn, Järsö samt delar av södra Jomala.
Till Elnätsverksamheten söker vi nu en ordinarie

Upphandling ute - Anbudsförfrågan

Mariehamns Energi Ab inbegär anbud på tjänster omfattande borttransport, destruktion och återvinning av Wärtsilä Diesel 18V46 (G1) dieselmotor, återvinning av oljor och andra miljöfarliga restprodukter, omhändertagande av G1:s kringutrustning i kraftverksbyggnaden samt rivning av skorsten och fundament, i enlighet med förfrågningsunderlag. I anbudet ska det ingå pris på återuppbyggnad av väggar till ursprungligt skick om entreprenören väljer att riva väggarna och återställande av alla installationer typ el och VVS som inte tillhör G1.

Läs mer under rubriken Upphandling

Information från kundtjänst

På grund av den rådande situationen och rekommendationen från myndigheter gällande förhindrande av spridningen av Coronaviruset, Covid-19 ber vi våra kunder att i största möjliga mån sköta kundärenden via telefon, e-post.
Anmälningar om flytt kan göras via de elektroniska tjänsterna på hemsidan.

Sidor