Nyheter

Är du vår nya arbetsledare?

Mariehamns Energi Ab är ett av Mariehamns stads helägda bolag med uppgift att förse bland annat stadens invånare med elektricitet och fjärrvärme. Vårt distributionsområde är Mariehamn, Järsö samt delar av södra Jomala.
Till Elnätsverksamheten söker vi nu en ordinarie

Upphandling ute - Anbudsförfrågan

Mariehamns Energi Ab inbegär anbud på tjänster omfattande borttransport, destruktion och återvinning av Wärtsilä Diesel 18V46 (G1) dieselmotor, återvinning av oljor och andra miljöfarliga restprodukter, omhändertagande av G1:s kringutrustning i kraftverksbyggnaden samt rivning av skorsten och fundament, i enlighet med förfrågningsunderlag. I anbudet ska det ingå pris på återuppbyggnad av väggar till ursprungligt skick om entreprenören väljer att riva väggarna och återställande av alla installationer typ el och VVS som inte tillhör G1.

Läs mer under rubriken Upphandling

Information från kundtjänst

På grund av den rådande situationen och rekommendationen från myndigheter gällande förhindrande av spridningen av Coronaviruset, Covid-19 ber vi våra kunder att i största möjliga mån sköta kundärenden via telefon, e-post.
Anmälningar om flytt kan göras via de elektroniska tjänsterna på hemsidan.

Information från Kundtjänst

På grund av den rådande situationen och rekommendationen från myndigheter gällande förhindrande av spridningen av Coronaviruset, Covid-19 ber vi våra kunder att i största möjliga mån sköta kundärenden via telefon, e-post.
Anmälningar om flytt kan göras via de elektroniska tjänsterna på hemsidan.

- 20.1.2020 - Mätarmontör till ELNÄTS sidan sökes

Mariehamns Energi Ab är ett av Mariehamns stads helägda bolag med uppgift att förse bland annat stadens invånare med elektricitet och fjärrvärme. Vårt distributionsområde är Mariehamn, Järsö samt delar av södra Jomala

Vi söker nu en Mätarmontör till ELNÄTS sidan

I tjänsten ingår

  • Dagliga kundkontakter
  • Montera och driftsätta El-mätare och kringutrustning
  • Till och frånkoppling av kunders anläggningar
  • Kontroll och verifiering av El-mätare
  • Administration och utveckling i mätsystem

-11.12.2019- Vi söker en Besiktningsledare för elarbeten

Mariehamns Energi Ab är ett av Mariehamns stad helägt energibolag med uppgift att förse bland annat stadens invånare med elektricitet och fjärrvärme.

Till elnätssidan söker vi nu en

Besiktningsledare för elarbeten

Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete med stora utvecklingsmöjligheter. Eldistribution är en av morgondagens viktigaste infrastrukturella utmaningar.

I tjänsten ingår:

Elmontör sökes!

Mariehamns Energi Ab är ett företag inom eldistribution, elhandel och fjärrvärme med hög kvalitets- och servicenivå.
Vi söker nu förstärkning till vår Elnätsavdelning.

Elmontör

Tjänsten är ett vikariat för tiden 02.09.2019 – 04.09.2020, med eventuell möjlighet till förlängning.

Du kommer jobba i team, vilket förutsätter god samarbetsförmåga och initiativtagande.
Social kompetens är en självklarhet, för upprätthållande av vår höga servicenivå.
Vårt distributionsområde är Mariehamn, Järsö och delar av Jomala.

Sidor