Värmetaxa och värmeförbrukning

Värmetaxan är rörlig. Det betyder att energipriset kan förändras under året på grund av ändringar i kostnaderna för anskaffade bränslen.

Avgiften för fjärrvärmeenergi varierar också under säsongen med vinter- och sommarpris, det vill säga en högre energiavgift för perioden november-mars och en lägre energiavgift under april-oktober. Prisvariationen bero på den fördyrande eldningsolja vi behöver nyttja i värmeproduktionen under vinterhalvåret.

I tabellen nedan får du gällande energiavgifter under vinter och sommar år 2022 i €/MWh. Både exklusive moms och inklusive 24 % moms.

år 2022 Utan moms (€/MWh) Med moms (€/MWh)
vinter jan.72,20, övr.72,61 jan.89,53, övr. 90,04
sommar 59,11 73,30

Vad har jag för värmeförbrukning?

Om du redan har ett värmeavtal med Mariehamns Energi kan du logga in på Min sida för att se din egen fjärrvärmeförbrukning.

Värmetaxan består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en årlig grundavgift som är baserad på beställt flöde (ett egnahemshus har normalt ≤ 0,4 m3/h). Den rörliga delen beräknas i sin tur utifrån förbrukad energimängd.

En beräkningsformel för hög respektive låg energiavgift hittar du i dokumentet "Aktuell fjärrvärmetaxa – fjärrvärmeavgifter vid Mariehamns Energi".

Avtal och villkor

Läs dokumentet "Avtal och villkor för fjärrvärme" för mer information om våra fjärrvärmevillkor.