Varför ska jag bli fjärrvärmekund?

Med fjärrvärme får du en bekväm, energieffektiv och miljövänlig uppvärmning av ditt hus. 

Effektivt och bra för miljön

Värmeanskaffningen kommer till största delen från biobränsleeldade pannor och kraftvärmeverk, totalt cirka 85 %. Som fjärrvärmekund skapar du samtidigt underlag för miljövänlig elproduktion med biobränsle när du utnyttjar värmen som uppstår i det biobränlseeldade kraftvärmeverket.

Bekvämt och kräver minimalt med underhåll

För att ta emot värmen behöver du ha en fjärrvärmecentral installerad som överför värmen från fjärrvärmenätet till din fastighet. Fjärrvärmecentralen är utrymmessnål, kräver ett minimum av tillsyn och har mycket lång livslängd. Dessutom är den i det närmaste ljudlös.