Har du sålt din fastighet?

När du säljer en fastighet som är ansluten till fjärrvärmenätet ska du lämna in ett meddelande om överföring av värmeavtal till oss. I meddelandet anger du uppgifter om fastigheten och den nya ägaren.

Under dokument hittar du blanketten Meddelande om överföring av värmeavtal. Skriv ut och fyll i pdf:en och överlämna den sedan till Mariehamns Energi på Neptunigatan 2.