Producera egen el

Mikroproduktion under 100 kVA

Till mikroproduktion under 100 kVA hör främst solpaneler och vindkraft.

En mikroproduktionsanläggning producerar en del av den energi som hushållet behöver för sin egen förbrukning och är främst tänkt för eget bruk. Som komplement till din egen mikroproduktion behöver du ett avtal med oss på Mariehamns Energi för att kunna köpa till el när mikroproduktionen inte täcker förbrukningen.

Anslutning av mikroproduktionsanläggning till  Mariehamns Energi AB Elnät

Ni börjar med att kontakta oss med att lämna in en Förhandsanmälan för mikroproduktion före ni fattar beslut  om inköp . Vi återkommer med besked efter att ni har lämnat i en förhandsanmälan att det är ok att ansluta den tänkta anläggningen vid er mätarplats.

Anläggningen behöver dessutom vara driftsäker i alla situationer, därför får produktionsanläggningar inte anslutas till elnätet i Mariehamn utan vårt tillstånd. En registeranmälan samt uppgifter samt mätprotokoll skall lämnas in av elentreprenören innan de kopplas in på nätet. Din mätare behöver också registreras som mikroproduktionskund i vårt kundregister.

Sälj din överskottsenergi

Om elproduktionen är mer än hushållet förbrukar kan överskottsproduktionen:

  • säljas till elköpare på marknaden
  • kostnadsfritt överföras till elnätet vid Mariehamns Energi.

Våra elmätare mätare elenergin i två riktningar. Om du vill sälja överskottsenergin tecknar du ett avtal med det elförsäljningsbolag du väljer att ingå ett elinköpsavtal med. Till exempel Mariehamns Energi.

Riktlinjer och rekommendationer

För mikroproduktion rekommenderar vi att:

  • du i förstahand ser på en 3-fas lösning av mikroproduktion
  • mikroproduktionsanläggningens effekt får vara högst 100kVA och minst ska uppfylla standard SFS-EN 50438
  • du är nettoförbrukare på årsnivå
  • installationer ska göras enligt SFS6000-712
  • anläggningen ska installeras av en behörig elinstallatör som även lämnar in ibruktagningsbesiktningsprotokoll och registeranmälan.
  • du kontaktar kommunen om anläggningens utförande kräver tillstånd.

Mer detaljerad information hittar du i dokumentet ”Grundinformation om mikroproduktion”.