Avtal och villkor gällande el

Anslutningsvillkor

Aktuella villkor vid anslutning till elnätet

 • Förändringar från år 2000.
 • De flesta justeringarna beror på förändrad lagstiftning.
 • Till vissa delar kan villkoren tillämpas även på produktion.
 • Om kunden är konsument (det vill säga endast förbrukare) kan inte sämre avtal tecknas.
 • Ersättning vid fördröjning bestäms till 5 % av anslutningsavgiften de första två veckorna, därefter 10 % max 1700 € ersättning för indirekt skada vid vårdslöshet.
 • Kund kan få tillstånd att använda elnätet för dataöverföring med separat avtal.
 • Avtalet kan överföras.
 • Anslutningen överförs inte automatiskt vid försäljning.

Elleveransvillkor

 • Avtalet gäller om Mariehamns Energi levererar både elenergi och överföring.
 • Till vissa delar kan villkoren tillämpas även på produktion.

Nättjänstvillkor

 • Gäller om det är en annan leverantör av elenergin.
 • Till vissa delar kan villkoren tillämpas även på produktion.

Elförsäljningsvillkor

 • Till vissa delar kan villkoren tillämpas även på produktion.
 • Avtalet grundar sig på fjärravlästa värden istället som tidigare uppskattad värden.

Anslutningsavtal för elproduktion

 • Ett nytt avtal som kompletterar det vanliga anslutningsavtalet.

Nättjänstvillkor för elproduktion

 • Ett nytt avtal som kompletterar de vanliga nättjänstavtalet främst med tekniska krav.

Vill du ha mer information om avtal och villkor?

Klicka på länkarna under dokument för att ladda ner och läsa de olika avtalen och villkoren i pdf-format.