Nya elanslutningar

Att bygga hus är en process med många olika steg. Här hittar du information som riktar sig till dig som ska bygga nytt. Både nya elanslutningar och annat du behöver tänka på när det gäller el till din byggarbetsplats.

Så här ansluter du till elnätet

Börja med att lämna in en ansökan om elanslutning. Tänk på att lämna in din ansökan så tidigt som möjligt för att försäkra dig om att elanslutningen blir klar i tid.

Så här gör du för att ansluta din fastighet till vårt distributionsområde:

  1. Fyll i blanketten Ansökan om elanslutning och skicka den till Mariehamns Energi, Elverksgatan 1, 22100 Mariehamn.
  2. Vi återkommer med en offert och ett elanslutningsavtal som du undertecknar och returnerar till oss.
  3. Vi börjar arbetet med elanslutningen när vi har ditt undertecknade avtal.

Vem gör vad?

När du lämnat in din ansökan om elanslutning blir du anvisad en anslutningspunkt till elnätet. Den anvisade platsen är antingen utmärkt på situationsplansritningen i dina bygglovshandlingar och/eller definierad i ditt elanslutningsavtal.

Byggherren, det vill säga du som äger fastigheten, ansvarar för att lägga skyddsrör mellan din huvudcentral och den anvisade anslutningspunkten. Vi ansluter sen din fastighet till elnätet genom att dra servisen (ledningen) fram till anslutningspunkten för din fastighet.

Kundserviskabeln mellan anslutningspunkten och mätarcentralen ingår inte i elanslutningen men du kan beställa den separat av oss eller via din elentreprenör.

Ditt ansvar som byggherre

Som byggherre är det ditt ansvar att se till:

1. Jordningssystemet

En jordelektrod ska vara korrekt placerad enligt SFS6000. Det gör du i samråd med din elentreprenör.

2. Mätarcentralen

Vid en nyanslutning ska du montera mätarcentralen utomhus så att vi har tillgång till mätaren utan tillträde till byggnaderna. Det vill säga, du behöver montera mätarcentralen på en fasad eller liknande lämplig plats. Om det gäller en större renovering behöver du flytta mätarcentralen till utsidan och placera den i ett fasadmätarskåp.

I speciella fall kan undantag för mätarcentralens placering beviljas. Till exempel för industrifastigheter, hyreshus, affärsfastigheter, offentliga byggnader eller kulturhistoriskt värdefulla byggnader somär skyddade. En anhållan om undantag ska du göra innan installationen genomförs.

Det här sköter din elentreprenör

Din elentreprenör gör en ibruktagningsbesiktning innan anläggningen tas i bruk. Entreprenören sköter också kontakten med oss när det gäller:

  • mätarbeställning
  • registeranmälan
  • certifieringsbesiktning när installationen är färdigställd.

Kontakta besiktningsledaren

Kjell Ekblom
Växel 5310, Direkt 531 559
Elverksgatan 1, våning 1
22100 Mariehamn

Tips!

Kom ihåg att du ska göra en flyttanmälan när ditt hus är inflyttningsklart!