Headerbild

Välkommen till Mariehamns Energi Ab

 

Mariehamns Energi Ab distribuerar fjärrvärme till stora delar av Mariehamn samt i angränsande delar av Jomala kommun. Under år 2015 var ökningen av antalet nya kunder 39 st, och i slutet av år 2015 var 886 fastigheter anslutna till Mariehamns Energi Ab´s fjärrvärmenät. 

Den levererade värmemängden uppgick år 2015 till 97 127 MWh, vilket var 3,3 % mindre än år 2014, då 100 484 MWh levererades. Graddagtalet i Mariehamn, som är ett mått på uppvärmningsbehovet, blev 3083. Detta är 18,9 % lägre än ett normalt år, vars graddagtal är 3803. 

Nytt rekord för biobränslebaserad värme!

Andelen biobränslebaserad värmeanskaffning ökade från 88,2 % år 2014 till hela 93,0 % år 2015. Av detta utgjorde brännflis 90,2 % och träpellets 2,8 %. Resten av värmeanskaffningen var oljebaserad.

Meddelande till fjärrvärmekunderna:

Meddelande värmetaxa 2017

Årsberättelse 2015

För att läsa vår årsberättelse kan Ni klicka här.