Bioenergi - en urgammal energikälla som är bra för miljön
Bioenergi - en urgammal energikälla som är bra för miljön

Bioenergi

Bioenergi är utsläppsfri värmeproduktion, som är långsiktigt hållbar och koldioxidneutral.

Cirka 70 % av årsbehovet köps in från Mariehamns Bioenergi Ab, som använder enbart biobränslen såsom flis, spån och bark i värmeproduktionen. Detta bolag ägs gemensamt med de åländska skogsindustrierna. Bolaget har två pannanläggningar vid Fabriksgatan i Mariehamn, en hetvattenpanna med 5 MW effekt och ett kraftvärmeverk med en 11 MW ångpanna, som kan leverera ca 9 MW värmeeffekt och 2 MW eleffekt.

Årligen används ca 140 000 m3 åländskt biobränsle. Omräknat till fast virkesvolym utgör det ca 55 000 m3f. Det minskar importen av brännolja med ca. 8 500 ton årligen och det fossila koldioxidutsläppet med 27 000 ton.

Mariehamns Energi Ab

Adress: Neptunigatan 2 Pb 15 22101 Mariehamn Åland | Telefon: + 358(0)18 5390 | E-post: info@energi.ax | Telefax: + 358(0)18 539 300